Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan alle benodigde voorbereidingen voor Parkhaven Utrecht. De verwachting is dat wij begin 2022 zullen starten met de inschrijvingen. Wij hebben voor u alvast enkele veel gestelde vragen beantwoord.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang vul dan onderstaand uw gegevens in. Dan berichten wij u als er meer nieuws is. De bouw zelf kunt u volgen via de BouwApp.

De verhuur is nog niet gestart. De inschrijving start circa 6 maanden voordat de eerste woningen worden opgeleverd en in dit geval dus pas begin 2022. Indien u zich aanmeldt om op de hoogte gehouden te worden, ontvang u tijdig een bericht over de start van de inschrijving.

De woningen worden gefaseerd opgeleverd vanaf naar verwachting het 4e kwartaal van 2022. In het derde kwartaal van 2023 verwachten we dat alle woningen zijn opgeleverd.

Dit betreffen vrije sectorwoningen met een kale huurprijs tussen € 737 en € 991 per maand (prijspeil 2020).

Let op: de huur van een parkeerplaats zit hier niet bij inbegrepen.

Een aantal van de appartementen, in totaal 69 2-kamerwoningen van het type C2 van circa 49 m2, valt in het middenhuur segment.

Deze appartementen zijn zoveel mogelijk voorbehouden aan kandidaten met een maximaal bruto jaarinkomen van € 56.430 voor alleenstaanden en € 66.690 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2020).

Kandidaten die een sociale huurwoning achterlaten, hebben voorrang bij de toewijzing.

Alle appartementen vallen in het vrije huur segment en met uitzondering van de middenhuur woningen gelden hier geen voorrangsregels. Om een woning te huren, kunt u de volgende inkomenseis als richtlijn aanhouden:

  • U heeft een vast aantoonbaar bruto maandinkomen van circa 3,5 – 4x de maandhuur inclusief vakantiegeld.
  • Huurt u samen, dan mag het tweede inkomen voor 100% meetellen.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een eigen bedrijf of een contract voor bepaalde tijd, kan er een borgsom gevraagd worden.

Wij verhuren woningen in de vrije sector.  Dus een vast regelmatig inkomen is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Bent u IB ondernemer of ontvangt u pensioen of uitkering? Dan kunt  uw inkomen aantonen middels een accountantsverklaring of inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden voor de inkomenstoets. Het vrij beschikbaar vermogen mag voor 10% worden meegeteld bij het jaarinkomen.

De exacte huurprijzen zijn nog niet bekend. De kale huurprijzen van de appartementen zullen variëren vanaf circa € 900 per maand voor een 2 -kamerappartement en vanaf circa € 1200 per maand voor een 3-kamer appartement (prijspeil 2020).

Er zijn 313 parkeerplaatsen beschikbaar in twee half verdiepte parkeergarages ten behoeve van bewoners. De huur van een parkeerplaats wordt gekoppeld aan de huur van een woning.

Let op: er worden geen parkeervergunningen afgegeven voor bewoners van Parkhaven.

Op de hoogte blijven?

Laat onderstaand uw gegevens achter en wij berichten u als er meer informatie beschikbaar is over de huurappartementen, de planning of de datum van inschrijving

De bouw volgen?

Wilt u de bouw volgen? Dat kan via de debouw.app. U kunt de app gemakkelijk downloaden en de voortgang van de werkzaamheden volgen. Projectnaam is Heycop.